Pages

October 11, 2014

My outfit / Pink and cuteSweater - H&M, West - Vero moda, Shoes and Jeans - Second hand, Bracelet - Ebay, Necklace - From Canada, Bag - local Turkish shop.

October 7, 2014

One year with swap-bot


LT. Tiems, kas nežino ar niekada negirdėjo kas būtent yra tas swap-bot siūlyčiau pirmiau paskaityti mano įrašą kurį rašiau maždaug prieš pusę metų. 
  Net nepastebėjau kaip greitai prabėgo vieneri metai ir vis dar ši manija nė trupučio neišblėso. Kadangi esu tiesiog paprasta studentė gaila negalėjau sau leisti daugybės mainų ir apsiribojau ties 24-iais. Iš kitos pusės tai reikštų du mainus per mėnesį kas taip pat yra labai neblogai! Niekada nebuvau didelė arbatos mėgėja, bet ši veikla privertė dar labiau ją pamėgti, nes esu gavusi įvairių egzotiškų arbatų iš įvairių kampelių, tad vakarais laikyti rankoje puoduką su arbata iš Korėjos, Kanados ar Anglijos tapo vienas malonumas. Taip pat sukaupiau maždaug apie dvidešimt atvirlaiškių iš skirtingų pasaulio šalių kas leido grožėtis vietomis kurias jau esu aplankiusi ar dar to neteko padaryti.
                                                                                        From Germany

  Šiuo įrašu norėčiau jus dar kartą paraginti prisijungti prie šios veiklos, nes visada be galo smagu rasti siuntinį pašto dėžutėje kuriame galima rasti įvairiausių dalykėlių kuriuos norėjote gauti ir taip pat labai smagu viską gražiai pakuoti pačiam, ieškoti mielų smulkmenėlių ir priversti kitą žmogų nusišypsoti gavus jūsų siuntinuką.

                                                                                        From Canada

EN. For those who don't know or never heard before what is swap-bot, I would suggest at first read my post which I wrote half year ago.
   I haven't notice how fast one year just passed and this obsession didn't gutter out even a little. Because I am just regular student I couldn't afford make many swaps so I made only 24. From other side it is not bed enough, because it's mean two swaps per month. I never was a huge tea lover, but this activity made me to love tea more, because I got tea from different exotic countries so at the evenings hold a mug in my hands with a tea from Korea, Canada or England became a pleasure for me. Also I have around twenty postcards from different countries what let me to look the places I already have seen or haven't yet.

                                                                                    From Hungary

  With this post I want one more time to encourage everyone to join this activity because it is so nice to find a package in your mail box and see many little things you wanted to get and it's also nice to pack everything nice by yourself, buy cute stuff and make someone else to smile when they receive your mail.
                                                                                        From Malaysia

September 22, 2014

Pretty when you cry

 
LT. Spoksau į tuščią juodraštį minutę, dvi, o dabar jau ir visas penkias...man nesidėlioja pirmieji žodžiai...
  Jau kelios savaitės kaip mano smegenys nesuranda jokios sistemos kuri sudėliotų ir paskirstytų tas visas kalbas aplink mane smegenyse. Tie visi stalčiai ir lentynos galvoje vis dar netvarkingi ir jokia cleaning lady jų taip ir nesutvarko. Aš kalbu, mąstau ir bendrauju anglų kalba, rašau ir skaitau kartais lietuviškai, žiūriu serialus rusiškai ir laukiu beprasidedančių jos paskaitų, o girdžiu, mokausi  ir gyvenu turkų kalboje. Man reikia naujos IOS.8 programos ir galvoje, dabar teks jos ieškoti prekybos vietose ir įsirašyti į savo to do list'ą rytojui.
 Nežinau kodėl taip nutiko, bet visus keturis mėnesius kuriuos pragyvenau Stambule, ir vis dar čia esu, niekada nesidalinau įspūdžiais ką veikiu ir kaip man sekasi o ir nuotraukų įkėliau vos kelias. Gal sakau kartais tyla geriau už viską. Manau turėjau tylų gyvenimo tarpsnį ir tik keli išrinktieji turėjo galimybę sužinoti bent kelis dalykus apie mane šiuo laikotarpiu. Bet galvoje tikrai visą vasarą ūžė, kaukė, dejavo ir rėkavo uraganas. Smegenys taip stresavo ir vis dar tą daro, jog į google pirmą kartą įvedžiau tokius žodžius kaip 'Ką daryti jei tuoj nupliksiu' žodžius. Ne ir čia nejuokauju. Ir viso labo tai tik vienas iš kelių sveikatos požymių, kuriuos sukėlė stresas kilęs iš daugybės problemų ir problemėlių.
  Paskutinį kartą maldoje prašiau, jog į mano gyvenimą atsiųstų tokį žmogų, kuris parodys man teisingą gyvenimo kelią, bei sustiprins mano dar naują ryšį su Dievu. Well, pažiūrėsim ar malda mano buvo išgirsta. Staiga gimė mintis, jog gal tam kad ateitų kažkas naujas turi paaukoti kažką seno? Vienas šią sekundę gimsta, bet vienas tą sekundę miršta. Gal ir man, jog Dievas atsiųstų naują, reikia paaukoti seną? Taip, bent jau dabar smegenys suveikė, nes jos žino apie ką aš kalbu...
    EN. I am staring at my empty notebook one minute, two minutes and now all five...I cannot find first words...
  It is few weeks as my brains are not finding any system which can collapse and spread that all languages around me in my brains. Those all drawers and shelves in my head are still messy and any cleaning lady fix them. I am talking, thinking and communicating in English, reading and writing in Lithuanian, looking serials in Russian and waiting for my new lectures and I am studying, hearing and living in Turkish language. I need new IOS. 8 program in my head as well. So now I have to look for it in shopping centres and write this in mine to do list for tomorrow.
  I don’t know why it happen that all those four months that I was living in Istanbul and still I am, I never shared my experience what I do and how I am and I uploaded just a few pictures. I guess maybe silence is better than anything else. I think I had a quiet period of life and only few lucky ones had an opportunity to know at least few things about me in this time. But in head all summer hurricane was buzzing, screaming, moaning and groaning.  My brains was stressing and still doing the same, that much that for the first time in my life in the google research I wrote words like ‘ What to do if soon I will be bold’. No, I am not kidding. And it is only one of few health signs which stress made for me because of problems.
  Last time in my pray I have asked that in my life appear that kind of person who will show me the right road of life and also will make my kind of new connection with God stronger. Well, we will look my pray was heard or not.   Suddenly one idea came in my mind that maybe to have something new you must to sacrifice something old? One in this second is born, but one in that second dies. Maybe and for me that God will be able to send new I need sacrifice old? Yes, at least now my brains are working, because they know about what I am talking about...